Home

Eniro pressmeddelande

Sparkade chefen överens med EniroEniro förlorar tvist – får betala miljoner | SvD

Pressmeddelande - blankettarkiv, kommuninformation, arkiv, e tjänster, kommunfullmäktiges webb tv, arbeta i kommunen, hållbar utveckling, kommunala bolag, förtroendemannaregister, diarium, informationsmaterial, e tjänstportal - företag, adresser, telefonnummer Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Eniro. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt.

Eniros emission av preferensaktier serie A är registrerad. Upptagande till handel beräknas ske den 28 oktober 2020. Korrigering av tidigare pressmeddelande. Korrigering av tidigare pressmeddelande varvid Preferensaktier serie B felaktigt angivits som stamaktier serie B. Eniros emission av preferensaktier serie A i samband med Eniros fö.. För ytterligare information, vänligen se Viktig information i detta pressmeddelande. Styrelsen för Eniro AB (publ) (Eniro eller Bolaget) har, som ett led i Bolagets rekapitaliseringsplan, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 juni 2017, beslutat att genomföra en kontantemission av stamaktier av serie A om upp till 278 295.

Styrelsen för Eniro AB (publ) (Eniro eller Bolaget) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 juni 2017 och enligt Bolagets pressmeddelande den 11 september 2017, beslutat om en nyemission om 297 552 831 stamaktier av serie A riktad till garanterna av Bolagets kontantemission såsom ersättning för garanternas respektive garantiåtaganden i kontantemissionen Eniro AB föreslår plan för rekapitalisering innebärande utbyte av konvertibler samt obligationer till preferensaktier av en ny serie A och kallar till extra 2020-01-29 01:01. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan. Ditt pressmeddelande, från rubrik och ingress till själva brödtexten är skrivet i artikelform av en anledning: den ska i princip kunna tas in i tidningen oredigerat. 2. Få inte läsaren att somna. Inled inte pressmeddelandet med allmän information eller en sövande irrelevant historielektion om din verksamhet. Börja med det som du vill få fram ENIROS STYRELSE GÅR VIDARE MED ATT FÖRESLÅ ÄNDRAD KAPITALSTRUKTUR MED AVVECKLING AV SAMTLIGA PREFERENSAKTIER Eniro AB (publ) offentliggjorde genom pressmeddelande den 28 februari 2021 att Eniros styrelse avsåg att inför årsstämman den 29 april 2021 föreslå inlösen av samtliga preferensaktier av serie B mot kontant betalning om 73 kronor och samtidigt omvandling av samtliga preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A, så att Eniro därefter endast har stamaktier

Pressmeddelande - kommunchefsgruppen, anslagstavla, kommuninformation, arkiv, e tjänster, kommunfullmäktiges webb tv, politik, hållbar utveckling. Pressmeddelande Gnesta - anslagstavla, blankettarkiv, bibliotekskatalogen, arkiv, e tjänster, arbeta i kommunen, förtroendemannaregister, verksamhet, diarium, e. NY LEDAMOT TILL ENIRO ABS VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2021 Med anledning av SpectrumOne ABs förvärv av preferensaktier serie A i Eniro AB (publ) varigenom 28 procent av samtliga röster i bolaget uppnåtts, vilket offentliggjordes den 29 december 2020, har bolagets större ägare beslutat om förändring av valberedningens sammansättning enligt följande Eniro koncernen har en årlig omsättning på cirka 900 msek och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder lokala små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster Pressmeddelanden Enskededalen - blankettarkiv, kommuninformation, arkiv, e tjänster, kommunfullmäktiges webb tv, arbeta i kommunen, hållbar utveckling, kommunala.

Pressmeddelande Vadstena - anslagstavla, blankettarkiv, bibliotekskatalogen, arkiv, demokrati, e tjänster, arbeta i kommunen, food for life, politik, hållbar. Eniro har för närvarande tre aktieserier utgivna som alla tre är upptagna till handel vid Nasdaq Stockholm, nämligen - stamaktier av serie A (66.573.410 aktier) - preferensaktier av serie A (617.502.582 aktier) #_ftn2 under 30 handelsdagar före detta pressmeddelande med cirka 32 procent

Eniro stiger med 27 procent på börsen | SvD

Pressmeddelande Företag eniro

 1. Eniro 118 118 AB vann PTS:s upphandling och fortsätter därmed driva 118 400 3 oktober, 2018 / 0 Kommentarer / i Pressmeddelanden / av Marie Sjöbom Eniro 118 118 AB har fått fortsatt förtroende att driva nummerupplysningen 118 400 på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS), i en nyligen avslutad upphandling
 2. Därför har vi på Eniro tagit fram 8 händiga PR-tips: Att få med ett pressmeddelande i en tidning värderas väldigt högt av många företag. Till skillnad mot betalda annonser så vinner avsändaren av pressmeddelandet (du och ditt företag) trovärdighet hos mottagaren (läsaren/tittaren) via ett intyg från en tredje part - i det här fallet tidningen eller nyhetskällan
 3. Pressmeddelande Gnosjö - blankettarkiv, kommuninformation, arkiv, e tjänster, kommunfullmäktiges webb tv, arbeta i kommunen, hållbar utveckling, kommunala bolag.
 4. Pressmeddelande från Eniro 118 118 AB. Här kan du ta del av de senaste pressmedelanderna från Eniro 118 118 AB. Kontakta oss gärna för mer information
 5. För ytterligare information, vänligen se Viktig information i detta pressmeddelande. Eniro AB (publ) (Bolaget) initierar ett skriftligt förfarande (Written Procedure) för sina utestående obligationer 2018/2021 (ISIN: SE0011452440) uppgående till ett belopp om totalt cirka 989 miljoner kronor (Obligationerna)
 6. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Eniro. Inbjudan att teckna aktier i Eniro sker endast genom det prospekt som Eniro har offentliggjort på sin webbplats efter godkännande oc
 7. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Eniro. Inbjudan att teckna aktier i Eniro sker endast genom prospekt som Eniro ha

 1. de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. För ytterligare information, vänligen se Viktig information i detta pressmeddelande. Eniro offentliggör prospekt. Eniro AB (publ) (Eniro eller Bolaget) har tidigare meddelat att styrelsen och vissa ägare i Eniro har utarbetat e
 2. Eniro offentliggör prospekt fre, aug 17, 2018 15:10 CET. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle.
 3. Eniro På Sjön är en populär navigeringsapp för båtägare, enligt Eniro hade man över 200 000 unika användare av appen, som innehåller sjökort för Sverige och Norge, förra året. Den främsta nyheten i appen är möjligheten att låsa båtens position i mitten på skärmen,.
 4. Eniro ansöker om rekonstruktion Publicerad 2020-03-30 08:15. heter det i måndagens pressmeddelande. Eniro betonar att ansökan omfattar endast moderbolaget, som är ett holdingbolag med fem anställda, och att den inte omfattar de operativa dotterbolagen..

Eniro dementerar i ett pressmeddelande uppgifterna om att Eniros långivare, däribland svenska storbanker, överväger att sätta Eniro i konkurs. Eniro har en nära och positiv relation med bankerna Eniro är ett IT-bolag. Bolaget utvecklar digitala sökningstjänster som kopplar samman bolag och konsumenter via internet, katalog och mobil. Verksamheten är indelad i ett flertal affärsområden som förutom söktjänster även innefattar erbjudande av digitala marknadsföringsprodukter Eniro AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt tis, aug 22, 2017 14:20 CET. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller. Eniro Norge AS kommer även fortsättningsvis efter försäljningen att äga 50,1% i SOL, resterande 49,9% ägs av Aller Media AS. Avyttringen av Kvasir.no till SOL säkerställer en fortsatt renodling av Eniro, samtidigt som det möjliggör effektiviseringar och kostnadssynergier

Eniro AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt ons, aug 02, 2017 13:30 CET. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller. Eniro AB. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering elle Eniro AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt fre, nov 17, 2017 15:30 CET. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller.

Eniro pressmeddelande - Analysguiden Aktiespararn

Pressmeddelande - Eniro beQuote

 1. Eniro meddelar antal nyemitterade aktier, antal BTA samt mätperiod mån, okt 09, 2017 20:15 CET. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot.
 2. Syftet med Eniro Venture är att få ut ett högre kundvärde, hitta nya intäktsströmmar och testa nya idéer med en större flexibilitet, skriver Eniro i ett pressmeddelande. Marie Wennerhorn, med en bakgrund från McKinsey, MTG, samt jämförelsesajten Zmarta, tillträder i mitten av april
 3. Eniro offentliggör prospekt tor, jun 08, 2017 17:00 CET. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle.
 4. Eniro Group har omkring 900 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 4,7 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm

Eniro AB föreslår plan för rekapitalisering innebärande

 1. Vår utmaning ligger konstigt nog i att Eniro som varumärke är mycket välkänt, vi har kännedom på runt 98 procent. Men de flesta känner inte till att vårt erbjudande idag innehåller långt mycket mer än våra egna kanaler, säger Andreas Perneby, marknadschef för Eniro, i ett pressmeddelande
 2. Det framgår av ett pressmeddelande. Styrelsen kommer inte att föreslå ett högre inlösenbelopp, uppges det. Bakgrunden är att Eniro under senare år i flera steg har genomfört omfattande förändringar i sin kapitalstruktur, inklusive en företagsrekonstruktion
 3. Bauer Media har störst räckvidd i det nya ljudlandskapet med över 5 miljoner lyssnare varje vecka. Passionerade att göra vardagen roligare för målgrupper som våra kunder efterfrågar. Vi.
 4. Nyheter Eniro - analys och riktkurs I vårt nyhetsflöde nedan hittar du olika typer av nyheter, där det kan röra sig om allt från videos, blogginlägg, aktie analys, rekommendation och riktkurs, rapport och pressmeddelanden som rör bolaget och aktien Eniro
 5. Eniro förlänger Google-avtal. Sökföretaget Eniro har förlängt ett avtal med amerikanska Google, vilket antas kunna ge en fördubbling av Enrios intäkter från försäljning av sökordsannonsering 2014, skriver Eniro i ett pressmeddelande. Avtalet, som tecknades för två år sedan, förlängs med ytterligare två år.
 6. Eniro Pref A (0,778 kr) föreslås konverteras till stamaktie (1,216 kr), medan Pref B blir inlösta till 73 kr per aktie. Efter denna manöver finns endast stamaktier. Detta skulle rent teoretisk innebära följande: Negativt:-Eniro Pref A förlorar rätten till förtur till aktieutdelning (före stamaktien

Affärsområdet Voice erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen. Bifogade filer: Eniro-Q4-2020-1.pdf pressmeddelande-Eniro-4-kv.pd PRESSMEDDELANDE 15 maj 2003 Eniro lanserar Sveriges främsta söktjänst - eniro.se Idag lanseras eniro.se - Eniros stora kraftsamling på nätet och Sveriges främsta söktjänst för alla som vill hitta något eller någon. På eniro.se är samtliga söktjänster samlade på ett och samma ställe Navigationsappen Eniro På sjön, med över 700 000 användare i Norden, lanserar en rad nya funktioner inför årets båtsäsong. Autoruttning gör planeringen snabbare. Pressmeddelande: Användaren kan markera upp till fem ruttpunkter, appen räknar därefter fram den kortaste vägen

Eniro hävdar också i sitt pressmeddelande att med sömlösa kartor mellan Sverige och Norge är det enkelt att bruka appen över landgränserna till havs, och med Eniros innehåll så som båthamnar och restauranger kan du enkelt planera alla dina stopp på vägen Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter, obligationer eller andra värdepapper i Eniro Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 000 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk Eniro ENRO PREF A +1,14% Dagens utveckling går vidare med räddningsplanen efter att ha gått backning av bankerna och garantikonsortiet, en grupp investerare som garanterar en kommande nyemission. Det framgår av ett pressmeddelande på onsdagsmorgonen

Hur skriver man ett pressmeddelande? 8 - Eniro Annonserin

Eniro-aktien rusar efter storaffären Publicerad 2020-12-30 10:05. Foto: Bezav Mahmod/SvD/TT. One att bli Eniros största aktieägare med motsvarande 28 procent av aktierna och rösterna, skrev bolaget i ett pressmeddelande som släpptes sent på tisdagskvällen Tingsrätten fastställer offentligt ackord för Eniro Tingsrätten har nu fastställt offentligt ackord för Eniro. Det framgår av ett pressmeddelande. Vi är mycket glada över detta besked, som nu tar oss mot målet att ha ett bolag med en sund och stark kapitalstruktur Pressmeddelanden. Staffan Rosell invald i IRM:s styrelse. 2018-04-17 14:40 CEST. Sveriges ledande tjänsteförmedlare startar ett samarbete med Eniro, ägar. Eniro Antalet sökningar på inköpsställen och företag ökade med 40 procent sedan lanseringen, hävdar nu Eniro i ett pressmeddelande. Sedan omgörningen finns nu fler företag i databasen än tidigare, vilket gör att man får betydligt fler träffar när man söker produkter och tjänster Eniro föreslår en riktad nyemission av preferensaktier på 400 miljoner kronor. Teckningskursen är satt 400 kronor, skriver Eniro i ett pressmeddelande. Erbjudandet om teckning av preferensaktier avses omfatta 1 miljon aktier och är uppdelat i två delar:.

Eniro: ENIROS STYRELSE GÅR VIDARE MED ATT FÖRESLÅ ÄNDRAD

Eniro säljer sin polska del - Sydsvenskan

PrivataAffärer - 01 mar 21 kl. 07:52 Eniro vill lösa in preferensaktierna. Styrelsen avser därför föreslå inlösen av samtliga preferensaktier av serie B mot kontant betalning om 73 kronor och samtidigt omvandling av samtliga preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A. Det framgår av ett pressmeddelande Det framgår av ett pressmeddelande. Eniro ENRO -1,98% Dagens utveckling har fått ja från endast cirka 17 procent av konvertibelinnehavare för det tidigare förslaget. Mot den bakgrunden och med beaktande av det rådande läget på kapitalmarknaden,. Google och Eniro har tidigare varit konkurrenter om sökord, men nu har de två söktjänsterna alltså slagit ihop sina påsar. - Genom att addera Google till vårt befintliga breda produkterbjudande, förstärks Eniros position som den främsta rådgivande mediapartnern för små och mellanstora företag, säger Eniros vd Johan Lindgren i ett pressmeddelande och fortsätter

Pressmeddelande Gnesta Företag eniro

Eniro: Ny ledamot till Eniro ABs valberedning inför

Eniro förlorar tvist - får betala miljoner Näringsliv 2017-08-01 08.09. Söktjänstföretaget Eniro har förlorat en tvist i skiljenämnden mot Fonecta, som gällt rätten att använda den finska domänen eniro.fi, enligt ett pressmeddelande från bolaget Eniro, listade på Small Cap, som nyligen publicerade en bolagspresentation hos oss har stuvat om sin affärsmodell rejält för att möta den digitala transformationen. Läs gärna deras presentation för att få en bättre inblick i deras olika verksamhetsområden och marknad Stäng Di Morgonkoll 9 juni: Bostadspriserna fortsätter nedåt.G5 Entertainment har rusat över 100 procent sedan årsskiftet Eniros försök att sanera balansräkningen kommer fortsätta med att bolaget ansöker om ett så kallat offentligt ackord. Det framgår av ett pressmeddelande. I ett bolag. Marknadsföringsbolaget Eniro, som i en företagsrekonstruktion skrivit ned oprioriterade skulder på drygt en halv miljard, har avslutat rekonstruktionen och ackordsuppgörelsen har vunnit laga kraft, enligt ett pressmeddelande

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Eniro. Inbjudan att teckna aktier i Eniro sker endast genom det prospekt som Eniro har offentliggjort på sin webbplats efte Nu är det klart! Efter vinst i en offentlig upphandling är vi ny kundservicepartner till den statliga myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO.) Uppdraget går bland annat ut på att stötta med svarstjänster. IVO, Inspektionen för vård och omsorg, är en statlig myndighet som ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvården samt socialtjänsten I pressmeddelandet skriver Eniro att utredningen, som görs av bolagets revisorer, fortsätter i övriga verksamheter i Sverige och i Norge, Danmark, Finland och Polen. Banken tolkar formuleringen som en indikation på att styrelsen misstänker att det kan finns ytterligare felaktigheter som ännu inte upptäckts

Eniro rusade på börsen efter positivt räddningsbesked

Eniro: Från Gula Sidorna till ett Software-as-a-Service

Enligt ett pressmeddelande ska greppet stärka Eniros framtida erbjudande av lokala söktjänster samt förkorta processen från idé till kommersiell produkt. Ny vd på Eniro blir Magdalena Bonde, som närmast kommer från tjänsten som chef för Eniros så kallade voiceverksamhet Magdalena Bonde har utsetts till ny vd och koncernchef i Eniro AB, vilket framgår av ett pressmeddelande. I samband med att hon tillträder lämnar nuvarande vd:n Örjan Frid. Magdalena Bonde kommer närmast från Fyndiq där hon bland annat haft rollen som utvecklingschef. Fyndiq är en marknadsplats för billiga prylar på nätet

Pressmeddelande: Inför årets säsong inleder Eniro och Hydrographica ett spännande samarbete som innebär att På sjön-appen utrustas med Hydrographicas detaljerade specialsjökort. Hydrographica tillhandahåller storskaliga och mycket noggranna specialsjökort över svårnavigerade skärgårdar längs Sveriges kuster och större insjöar Marknadsföringsbolaget Eniro, som i en företagsrekonstruktion skrivit ned oprioriterade skulder på drygt en halv miljard, har avslutat rekonstruktionen och ackordsuppgörelsen har vunnit laga.

Eniro: Topprekrytering rivstartar nya affärsområdet Eniro

Eniro ska genomföra en omvänd split till villkoren 1:50. Det innebär att 50 befintliga aktier läggs samman till en ny aktie. Den företrädesemission som nyligen genomfördes i Eniro innebar att antalet aktier ökade markant, skriver Eniro i ett pressmeddelande Eniros styrelse och Johan Lindgren har gemensamt kommit överens om att han frånträder sitt uppdrag som vd för bolaget.. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Den gemensamma bedömningen är att Eniro behöver ett nytt ledarskap med ny energi och erfarenhet för att ta bolaget till tillväxt, heter det

Eniro offentliggör slutligt utfall i utbyteserbjudandena

Köp aktien Eniro AB (ENRO). Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage. Klicka här för att följa aktiekursen i realti I ett pressmeddelande skriver sök- och annonstjänsten Eniro att de pressats till en miljardnedskrivning. Coronapandemin har påverkat Eniros nyförsäljning väldigt hårt. Det kundsegment som eniro riktar in sig på är små och medelstora företag och de har påverkats väldigt hårt av krisen Senaste nytt om Eniro Pref B aktie. Eniro Pref B komplett bolagsfakta från DI.se * Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget. Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream Visste du att endast 36% av dina konkurrenter svarar på negativa kundomdömen och recensioner? När Eniro frågade svenska små- och medelstora företag hur de arbetar med omdömen svarade endast två av tio företag att de aktivt försöker få kunderna att skriva omdömen i samband med köp Det framgår av ett pressmeddelande. Obligationslånet, med förfallodag 31 december 2021, löper utan ränta fram till 31 december 2020, Av det totala obligationserbjudandet har cirka 40 procent tilldelats befintliga ägare av stamaktien i Eniro..

Pressmeddelanden Enskededalen Företag eniro

Det framgår av ett pressmeddelande. Närmast kommer Magdalena Bonde från e-handelsbolaget Fyndiq, där hon arbetat sedan 2016. Hon har suttit i styrelsen för Eniro sedan april 2018 och var även tidigare vd för Eniro Sverige, men fick sparken 2014 Eniro har fått besked om ändrad taxering från den norska skattemyndigheten. Beskedet gäller perioden 2001-2005 i dotterbolaget Findexa som Eniro köpte 2005. Beskedet indikerar ökade skattepliktiga intäkter och kan potentiellt leda till en ökad skattekostnad på 231 miljoner norska kronor, skriver Eniro i ett pressmeddelande Då Eniro fått godkänt från banker och garanter att fortsätta med sin räddningsplan kommer nästa steg i planen att vara en emission på 275 miljoner kronor, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Bolaget kommer att emittera stamaktier av serie A med teckningsrätt för i första hand befintliga aktieägare

Pressmeddelande Vadstena Företag eniro

Eniro senarelägger delårsrapporten för det andra kvartalet 2016. Det framgår av ett pressmeddelande Pressmeddelande 5 april 2003 ===== Eniro tar bort Juniper Networks från Gula Sidorna . USA-bolaget Juniper Networks ska inom kort bort från Gula Sidorna, nummerupplysningen och telefonkatalogen, meddelar Marita Åkerlind, jurist på Eniro Sverige AB. Under tre år har de annonserat under ett annat namn än deras registrerade Eniro stiger på börsen. Foto: Bezav Mahmod. One att bli Eniros största aktieägare med motsvarande 28 procent av aktierna och rösterna, skrev bolaget i ett pressmeddelande som släpptes sent på tisdagskvällen Eniros juridiska rådgivare har funnit att det finns skäl att polisanmäla felaktigheterna i bolagets redovisning. Styrelsen har därför beslutat att polisanmäla förre vd:n Johan Lindgren till Ekobrottsmyndigheten, skriver Eniro i ett pressmeddelande 117 anställda förlorar jobben när Eniro 118118 drar ned på verksamheten. Företaget koncentrerar verksamheten på nio orter - mot 12 tidigare. Förändringen ger en besparing på minst 20.

Eniro: ENIROS STYRELSE AVSER ATT FÖRESLÅ ÄNDRAD

Kia Motors Sweden AB (www.kia.com) är ett dotterbolag till Kia Motors Europe och har ca 86 återförsäljare spridda över landet där de flesta är fullserviceanläggningar med försäljning och. Det framgår av ett pressmeddelande. Till Breakit säger Eniros vd Örjan Frid: Styrelsen accepterar den här graden av anslutning och nu lägger vi bollen i knät hos bankerna och garantikonsortiet. De får avgöra. I pressmeddelandet skriver Eniro: Eniro har för sin del beslutat att fullfölja utbyteserbjudandena med den uppnådda. Nils Carlsson kommer närmast från en tjänst som vd på Electrolux Hemprodukter. Det framgår av ett pressmeddelande. Han kommer att påbörja sin tjänst hos Eniro under maj månad

Karlstad kommun växel, prova nu i 14 dagar utan kostnaEniro får ny vd
 • Flerspråkighet pdf.
 • Generationer synonym.
 • Liten spiraltrappa inomhus.
 • Takshingel Grå.
 • Lantz trafikskola Helsingborg.
 • Sakrättsligt skydd företagshypotek.
 • Radium Girls.
 • Boostamig recension.
 • Rasta Håby.
 • Bath Spa tickets.
 • Binance app iphone.
 • Metalldetektor köpa.
 • Sinnesförnimmelse filosofi.
 • Party in Hamburg trotz Corona.
 • Kaufvertrag Vorlage PDF.
 • Klipsch The Three test.
 • Беларусь Швеция расстояние.
 • Recyclinghof Elzach Öffnungszeiten.
 • MTB Trails Schwarzwald.
 • Stek i ugn temperatur.
 • Easy ukulele songs.
 • Skype call rates to Myanmar.
 • Hematospermia internetmedicin.
 • Savage Gear High Rider V2.
 • Thérèse Raquin naturalism exempel.
 • Utta Danella Der Himmel in deinen Augen.
 • Directions to Kosse, Texas.
 • Diadem H&M.
 • GSFP.
 • DS Smith Malmö.
 • Mary Steenburgen Justified.
 • Bistro meny.
 • Auktion regler.
 • Rysk rubel.
 • Connoisseur synonym.
 • Hur länge klarar sig en hund utan vatten.
 • El validering.
 • Bauernmarkt Hannover Bult.
 • Razer Kraken Drivers.
 • Fahrrad Renningen.
 • Figlmüller Schnitzel.